Quantum Hypnose :

QUANTUM  HYPNOSE  is een nieuwe branche in de Hypnose en
anders dan “gewone” Hypnose.
VOOR WIE?
Het is IN EERSTE INSTANTIE bedoeld voor mensen die een ‘Quantum Leap’ willen maken
naar hun GENIEZONE. DAARNAAST kan eenieder deze technieken gebruiken om problemen
op te lossen, te helen van ziekte, emotioneel in balans te komen en beperkende
overtuigingen los te laten. En het is één van de beste manieren om je
potentieel te activeren.
MIND, ZIEL & SPIRIT
Wanneer ik het heb over Mind, heb ik het niet over geest
(zoals Mind in Nederlands vertaald wordt).
De Mind is in de 3e Dimensie en staat voor onze mentale activiteiten, zoals denken,
mindset, bewustzijn e.d.).
De Ziel is in de 4e Dimensie en staat voor het onbewuste, ons onderbewustzijn. Wat we
weten door Quantum Hypnose is dat alles wat niet opgelost is in een vorige leven (parallelle
tijdslijn) , al onze trauma’s, conflicten enz., vast (‘stuck’) staan in de 4de dimensie. Wanneer
we dus Zielheling doen, helen we de trauma’s en conflicten van die tijdslijn.
Spirit (Geest) is in de 5e Dimensie en staat voor onze Oneindige Geest, Goddelijke Vonk en
Hogere Zelf.

Ik werk in het Coaching Traject met Quantum Hypnose. Ik werk niet met losse sessies, want ik weet dat men minstens het Traject van 6 maanden nodig heeft om oude patronen te transformeren en nieuwe patronen te implenteren.

Voor het Traject ga naar deze link: https://bewustincontact.nl/quantum-holistic-coaching-traject/

Aanmelden via :Klik Hier.

Of mail naar Ingrid@bewustincontact.nl of bel 0649716353

ONS BREIN
Ons brein bestaat logisch gezien uit verschillende lagen. De buitenste laag is ons bewustzijn.
Het bewustzijn helpt ons met dagelijkse beslissingen en zorgt ervoor dat onze processen
gelijke tred houden met het realiteitsprincipe. Het is intelligent, realistisch, logisch en
negatief ingesteld. Dit merk je het beste als iemand je een complimentje geeft. Echter, het
kan maar een paar dingen tegelijkertijd afhandelen en is snel overladen.

Het Onderbewustzijn of grote verborgen laag werkt op de autopiloot. Het reageert volgens
het plezierprincipe op zo’n manier dat het pijn vermijdt en probeert plezier te hebben: te
overleven, onafhankelijk van invloeden van buitenaf. Het houdt zich bezig met emoties,
verbeelding en herinneringen, als ook met ons autonome zenuwstelsel dat onze interne
organen automatisch stuurt. Deze 4 hoofdtaken zijn erg nauw verbonden met elkaar. Het
brein beïnvloedt het lichaam en het lichaam beïnvloedt het brein. Het is krachtig, en erg
handig in het doen van complexe handelingen op ieder moment, maar is niet intelligent. Het
probeert te handelen en acteren als een 4 jaar oud kind. Het heeft een zeer sterke neiging
om te helpen en verandering te bewerkstelligen, maar is zeer naïef in hoe dit te bereiken.
Elk deel van het fysieke brein heeft verschillende functies of attributen.

BEWUSTZIJN
Logica
Redenering
Wiskunde
Lezen
Schrijven
Taal
Analyse
Ego
LINKS RECHTS ONDERBEWUSTZIJN
Herkenning
Ritme
Visualisatie
Verbeelding
Creativiteit
Dromen
Symbolen
Emoties

Bewustzijn

Dit is het deel van ons brein dat met zijn beperkte mogelijkheden dingen voor elkaar moet
proberen te krijgen. Het beslaat ongeveer 5% van ons brein. Zelfs Einstein gebruikte slechts
6% van zijn brein bewust. Dit deel heeft soms moeite om tegelijkertijd te wandelen en
kauwgum te kauwen. Het bewustzijn is ons kortetermijngeheugen: het is logisch, analyseert
dingen. Het is een gewoontedier, het is zelfbewust en neemt beslissingen. Het is dat deel
van het brein dat “de baas” is. Om positieve veranderingen door te voeren en mentaal fit te
worden, moet jij je bewust zijn van de behoefte om te veranderen. Je moet gemotiveerd zijn
om beter te worden en geloven dat je het doel kunt bereiken. Om je lichaam topfit te
krijgen, heb je meer nodig dan enkel denken om naar de fitnessclub te gaan. Mentale fitheid
vraagt dezelfde vorm van toewijding. Dus om deze positieve veranderingen te kunnen
doorvoeren, gebruik je hypnose om het negatief ingestelde bewustzijn te omzeilen en de
suggesties direct naar het onderbewustzijn te brengen.

Neem deze analogie om de relatie te begrijpen tussen het bewustzijn en het
onderbewustzijn. Stel je de kapitein van een onderzeeboot voor als het bewustzijn. De
kapitein is diegene die alle beslissingen neemt als het op bestemming en manoeuvreren
aankomt. Hij is de enige die ziet waar hij heen gaat door zijn periscoop. Aan de andere kant,
de immense bemanning die daadwerkelijk de onderzeeboot navigeert, is in dit voorbeeld
gelijk aan het onderbewustzijn. De bemanning reageert op alle commando’s van de
kapitein. Aangezien zij niet kunnen zien waar ze heen gaan, vertrouwen ze volledig op de
beslissingen van de kapitein. Ze zijn niet in staat de juiste beslissingen zelf te maken en hun
functie is puur reageren op de kapitein en zijn instructie op te volgen.

Dit is hoe het brein werkt. Het bewustzijn is volledig de baas en neemt alle beslissingen. Het
doel van het onderbewustzijn is meteen te reageren op de commando’s die gegeven
worden door het bewustzijn en volledig op die capaciteit om te beslissen te vertrouwen. Het
onderbewustzijn is waar de kracht zit, en waar de onderzeeboot niet zonder zou kunnen.
Het onderbewustzijn reageert op het bewustzijn.

Onderbewustzijn

We gebruiken vaak zelfsuggesties in het alledaagse leven in de vorm van spontane
gedachten of observaties. Gedachten als “Ik kan niet stoppen met roken, hoe hard ik ook
probeer”, of “Dit gaat me nooit lukken” zijn vaak krachtig, maar ook zeer negatieve
zelfsuggesties. Het onderbewustzijn is ons langetermijngeheugen. Het beslaat ongeveer
95% van ons brein. En het is de meest geavanceerde, krachtige computer ooit gebouwd. Het
kan meerdere taken simultaan laten lopen, oordeelt niet, bekritiseert niet, analyseert niet
en verwerpt niet. Het handelt snel, maar vaak niet op de juiste wijze. Het is emotioneel en
onbewust. Het begrijpt niet, heeft geen gevoel voor humor en neemt alles letterlijk.
Ons onderbewustzijn blijkt ook onschuldig en naïef te zijn. Het wil ons zoveel mogelijk
helpen en probeert dat op de best mogelijke manier die het kent. Echter, met een
intelligentieniveau van een kind van 4 zal het niet altijd de juiste oplossing zijn en moet dat
waar nodig bijgestuurd worden. Als iets bekend raakt, wordt dat onderdeel van ons
onderbewustzijn. We doen zoveel dingen onbewust op een dag. Dingen die je geleerd hebt
op school, zoals het alfabet opzeggen, simpele rekenvoorbeeldjes, je neus krabben, typen,
je telefoonnummer onthouden, etc.
Je onderbewustzijn kan, net als een computer, bewuste beoordelingen doen en bepaalde
dingen uitzoeken zonder elk detail te weten. Het doet dit op basis van ontcijferen van
patronen, vertrouwen op basis van eerdere ervaringen, afkortingen nemen en aanwijzingen
lezen.

Kritische factor

De kritische factor is een onderdeel van het bewustzijn. Wanneer we stimuli van buitenaf
binnenkrijgen, wordt deze allereerst verwerkt door onze zintuigen. Daarna wordt de
overgebleven informatie verwerkt en geanalyseerd. De kritische factor werkt in die zin net
als een firewall van een computer. Als de informatie overeenkomt met het wereldbeeld,
dan wordt die informatie automatisch doorgespeeld naar het onderbewuste. De informatie
vormt geen bedreiging, het voldoet immers aan hoe de persoon de wereld ervaart. Als de
informatie echter nieuw is en niet rijmt met datgene wat in het onderbewustzijn
voorhanden is, wordt het afgewezen.
Het omzeilen van de kritische factor is in hypnose een belangrijk onderdeel om uiteindelijk
het onderbewuste nieuwe suggesties te kunnen geven. Hypnose wordt ook het omzeilen
van de kritische factor genoemd. Stel je maar eens voor dat je wilt afvallen. Het probleem
dat je niet afvalt, is dat je te veel eet. Nu kunnen mensen en diëtisten tegen je zeggen dat
het goed is om minder en anders te eten. Echter, je onderbewuste heeft een
softwareprogramma draaien waarvan het aangeeft dat eten emotionele rust geeft. Het
onderbewuste zal de suggesties van de diëtist niet aannemen, omdat het niet overeenkomt
hoe het onderbewuste tegen eten aankijkt. Wanneer je de kritische factor omzeilt, kunnen
de suggesties wel goed binnenkomen. Uiteindelijk zorgt de kritische factor ervoor om je te
beschermen en niet zomaar dingen te veranderen.

Wakker of Slaap?

Verwar hypnose niet met slaap.
Belangrijkste verschil: onder hypnose krijg je alles mee. De ontspanning van slaap is
aanwezig, maar voor de rest lijkt het alsof je wakker bent. Enkel suggesties worden meteen
opgevolgd.
Hypnose Stadia
De moderne psychologie verdeelt het brein in logische deelgebieden waarvan we deze 3
eruit lichten:
• Bewustzijn
• Onderbewustzijn
• Kritische factor
Hypnose wordt gezien als een verandering van het bewustzijn en de hypnotiseur praat
rechtstreeks met het onderbewustzijn van de trancepartner. Afhankelijk van de trance
diepte kunnen er verschillende stadia optreden. De kritische factor houdt continu in de
gaten of suggesties niet tegen de persoonlijkheid van je trancepartner ingaan. Zelfs onder
hypnose zal de kritische factor dit blijven controleren.

Misvattingen over hypnose

Door showhypnose zijn er vele misvattingen over hypnose. Onderstaand de meest
voorkomende misvattingen:
Erin blijven hangen
Hypnose is helemaal veilig. Je kunt er niet “in” blijven steken. Zelfs als de hypnotiseur iets
zou gebeuren onder de hypnose en hij dus geen suggesties meer kan geven, zul je na enige
tijd of in een diepe slaap vallen en dan ontwaken of meteen al wakker worden.
Hoogstwaarschijnlijk het laatste.
Controle en vertrouwen
Hypnose gebeurt op basis van vertrouwen. Je kunt het tegenhouden, maar waarom zou je
dit willen? Sommige mensen hebben het idee dat ze de controle zullen verliezen. Hypnose is
communicatie op basis van wederzijds respect en rolverdeling. De één is de reisleider, de
ander de reiziger. De hypnotiseur kan je net als in een normaal gesprek niets laten doen
zonder jouw toestemming. Het is een samenwerking.
Trance
Mensen hebben de raarste ideeën over in trance gaan. Eén daarvan is dat als ze in trance
zijn, dat ze niets meer meekrijgen. Dat ze niets meer zien, horen en voelen. In trance ga je
juist beter zien, horen en voelen waardoor je innerlijke belevingswereld veel rijker wordt. In
trance denken sommige ook dat de ‘monkeymind’ verdwenen is. Ook dit hoeft niet het
geval te zijn. Elk mens heeft een waakbewustzijn om te aanschouwen of het veilig is. Zodra
mensen leren elke vorm van verwachting los te laten in trance, gaan ze dieper in trance.
Trance is dan ook leren om in trance te gaan.
Geheimen delen
Je gaat niet je diepste geheimen opeens delen. Je onderbewustzijn waakt en zorgt voor je.
Je deelt alleen datgene wat veilig voelt voor jou om te delen. Ook zullen er geen
weggeduwde trauma’s automatisch omhoogkomen. Wel kan het zijn, dat je
onderbewustzijn iets omhooghaalt omdat het goed is om daar op dat moment aan te
werken en te transformeren. Je onderbewustzijn is je allerbeste vriend(in)

Ik werk in het Coaching Traject met Quantum Hypnose. Ik werk niet met losse sessies, want ik weet dat men minstens het Traject van 6 maanden nodig heeft om oude patronen te transformeren en nieuwe patronen te implenteren.

Voor het Traject ga naar deze link: https://bewustincontact.nl/quantum-holistic-coaching-traject/

Aanmelden via :Klik Hier.

Of mail naar Ingrid@bewustincontact.nl of bel 0649716353

Quantum Hypnose

De meeste succesvolle mensen opereren in hun zone van uitmuntendheid, waarin ze dingen
doen waarin ze zeer bekwaam zijn. Deze zone is uiteindelijk onbevredigend, omdat het niet
het aangeboren genie van het individu aanspreekt.
De Quantum Hypnose is gecreëerd om je te helpen in je genialiteit zone te komen en te
blijven en van daaruit vaardigheden te activeren die in je potentie-zone waren. Je ervaart
steeds meer een leven van gratie, genot en gemak. Hierdoor voelt werk niet meer als
werken, maar het voelt moeiteloos en geeft energie. Hoe zou het zijn als het leven zelf je
energie en voldoening geeft?
De Quantum Flow Zone
De focus van Quantum Hypnose is om je te brengen naar je Quantum Zone van Flow en
Genialiteit.

DE MACHT VAN JOUW ONDERBEWUSTZIJN

Jouw onderbewustzijn is machtig. Machtiger en krachtiger dan jouw bewustzijn. Jouw
onderbewustzijn wint het altijd als deze het moet opnemen tegen wilskracht.
Ook zijn er vaak tegengestelde ideeën tussen jouw bewustzijn en jouw onderbewustzijn. Zo
kan jouw onderbewustzijn dingen beangstigend vinden (bijvoorbeeld een kleine muis) tot
heftige paniekaanvallen aan toe, terwijl jouw bewustzijn weet dat een kleine muis geen
gevaar vormt. Meestal wint in zo’n geval het onderbewustzijn.
In jouw onderbewustzijn ligt heel veel informatie opgeslagen die voor lange tijd jouw leven
heeft bepaald. Er zijn gegevens waarvan we niet eens meer beseffen dat ze aanwezig zijn,
en precies daardoor kunnen ze voor ons leven een grote hindernis vormen.
Jouw hele verleden bepaalt wie jij vandaag de dag bent. Sta je er wel eens bij stil dat jouw
verleden heel wat inhoudt, zoals de plek waar jij geboren bent, de cultuur waarin jij bent
opgegroeid, de religie waarmee jij grootgebracht bent, het sociale milieu waarin jij
opgegroeid bent, jouw ouders, jouw broers en/of zussen. De school waar jij les hebt gehad,
de leraren die jou les hebben gegeven. De vriendjes en elke persoon en elke gebeurtenis die
op één of andere manier een invloed op jouw leven hebben gehad. Dit totaalpakket heeft
jou gevormd tot diegene die jij nu bent. Deze gigantische massa informatie waartussen
informatie zit die ervoor gezorgd heeft dat jij bepaalde dingen doet die je niet zou willen
doen of juist andersom. Informatie die ervoor zorgt dat jij bepaalde dingen niet doet die jij
wel zou willen doen. Informatie die maakt dat jij niet jouw volledige potentieel leeft.
Die informatie kunnen we ook anders noemen, wij noemen het: ‘overtuigingen’.
Wij hebben allemaal beperkende overtuigingen.

BEPERKENDE OVERTUIGINGEN
We zijn vaak geneigd de oorzaak van problemen te zoeken in zaken of gebeurtenissen
buiten ons. Echter, de beperkingen die wij onszelf opleggen, komen vanuit onszelf. Deze
beperkingen heb jij jezelf opgelegd vanwege de overtuigingen die jij hebt van bijvoorbeeld
je ouders, je leraren of de mensen of de omgeving waarin jij bent opgegroeid. Je zou je
ouders zelfs de grootste hypnotiseurs kunnen noemen, omdat zij jou overtuigingen hebben
gegeven die jij bent gaan geloven. Het is echter aan jou om te bepalen wat jij gelooft. Je
kunt zelfs overtuigingen en een negatief zelfbeeld hebben. Deze weerhouden je ervan om
datgene te bereiken tot waar je echt toe in staat bent.
Jij staat aan het roer van jouw eigen realiteit. Je kunt dus je eigen realiteit creëren op basis
van wat jij wilt. Hypnose is de krachtigste manier om die overtuigingen te wijzigen en ze te
verwijderen en weer in je kracht te stappen.

Ondersteunende overtuigingen:
Belemmerende overtuigingen kunnen we omzetten naar ondersteunende overtuigingen.
Ofwel overtuigingen die ons helpen om goed door Quantum Hypnose te gaan en
ondersteunend zijn in je eigen proces en ontwikkeling. De volgende overtuigingen zijn
enorm helpend om vanuit te werken. Dit zowel voor jezelf als in het werken met anderen.
1. Alles is er al: ik ben het Universum en het Universum is mij.
2. Mijn hartenwensen worden al geleefd op een andere tijdlijn waar ik contact mee kan
maken.
3. Alles is energie en ik ben in staat mijn frequentie te veranderen om te krijgen wat ik wil.
4. Alles is oneindig en in overvloed.
5. Ik heb toegang tot oneindige parallelle Universums, Quantum Zelven, dubbelgangers en
tijdlijnen om me te manifesteren hoe ik wil.

MAAR WAT IS DAN HYPNOSE?
Hypnose is geen slaap. Wat veel mensen denken, wanneer jij in hypnose bent, is dat je dan
slaapt. Het woord slaap wordt wel gebruikt maar wordt gebruikt als synoniem voor totale
ontspanning. Wanneer het woordje slaap gebruikt wordt tijdens een hypnosesessie, ervaar
je dat jij in een staat verkeert gelijkend aan slaap.
Tijdens de hypnose verkeren je hersenen in een bepaalde frequentie en de frequentie
waarin jouw brein verkeert tijdens slaap en hypnose zijn niet gelijkend.
Brein frequenties en hypnose
Tijdens hypnose wordt je lichaam steeds relaxter en je brein geraakt in veranderende stadia
van een brein frequentie patroon.

Er zijn vijf verschillende brein frequenties. Dat zijn de Bèta-, Alfa-, Thèta-, Delta- frequentie
en Gamma-brein frequenties.
Bèta is de frequentie wanneer jij je volledig bewust bent van wat er gebeurt.

Alfa is de frequentie wanneer, als we ons ontspannen, onze hersenen golven produceren met een
lagere frequentie dan de Bèta golven.
De Alfa staat wordt door ons als bijzonder plezierig ervaren. We zijn alert, maar toch ook
ontspannen.

Thèta is de frequentie wanneer jij onder hypnose bent en bij Gamma zijn er pieken in het
verloop van de frequentie en die worden geassocieerd met compassie.
Wat is deze Thèta-hersengolffrequentie?
In dit gebied worden je hersengolven vertraagd tot jij bijna in slaap valt. Je bent helemaal
ontspannen in deze staat. Je bent in de staat tussen ontwaken en slapen. De Thèta-staat
maakt je erg ontvankelijk voor creatieve ideeën, beelden, fragmenten van dromen en lang
vergeten herinterpretaties en herinneringen. Het is de staat waar de magie van jouw
hersenen begint. De Thèta-staat is wanneer jij extreem intuïtief bent en nieuwe beelden
maakt. Het is de staat voor super-leren, herprogrammering van je mind,
droomherinneringen en hypnose.
Kortom, het is de staat waarin je bent om de wereld van de magie binnen te treden, om te
reizen naar het verleden en vorige levens. Om door het portaal te gaan naar andere
dimensies en andere tijdlijnen om daar in contact te staan met je Beste, Krachtigste Versie.

Ik werk in het Coaching Traject met Quantum Hypnose. Ik werk niet met losse sessies, want ik weet dat men minstens het Traject van 6 maanden nodig heeft om oude patronen te transformeren en nieuwe patronen te implenteren.

Voor het Traject ga naar deze link: https://bewustincontact.nl/quantum-holistic-coaching-traject/

Aanmelden via :Klik Hier.

Of mail naar Ingrid@bewustincontact.nl of bel 0649716353

Enjoy the magic!